Publicerade texter

Några artiklar och reportage från de senaste åren:

Ny metod ger klarare bild av framtida motståndare (FOI, mars 2021)

Många försök har gjorts att förutse utvecklingen av militära förmågor hos motståndare. Men de flesta har gått rakt på scenariobeskrivningarna. I FOI:s rapport Metod för framtida motståndarbeskrivning: Tillämpning på rysk militär förmåga 2045 lanseras ett nytt angreppssätt.

”Som en fånge i min kropp” (Vårdfokus, januari 2021)

Allt fler bedöms lida av långtidssjukdom efter att ha smittats med covid-19, även personer som inte behövt sjukhusvård. En av dem är sjuksköterskan och ortoptisten Åsa André i Skövde. Hon gick från ett aktivt liv med heltidsjobb och träning till att knappt orka jobba halvtid.

Fler med skyddad identitet inom rättsväsendet (Polistidningen, december 2020)

Allt fler får skyddade personuppgifter. Hot mot anställda i rättsväsendet bedöms vara ett skäl. Poliser behöver få bättre möjligheter till anonymitet i yrkesutövningen, anser ingripandepolisen Anders.

Erfarenhet styr när polis använder vapen (Polistidningen, september 2020)

I kritiska situationer fattar människor sällan medvetna beslut, utan agerar på reflex utifrån tidigare upplevelser. I en ny bok undersöker polisinspektören och instruktören Adrian Wigsten vikten av praktisk erfarenhet för att kunna fatta beslut om vapenanvändning under press.

Med hjärtat i Botkyrka (Allmännyttan, september 2020)

Alvaro Fuentes kom till Sverige på sjuttiotalet och växte upp i Botkyrka utanför Stockholm. Sedan dess har han ägnat sitt liv åt att skapa en ljusare framtid för ortens unga. Från och med i år gör han det i en ny roll, som bosocial strateg på Botkyrkabyggen.

Fördjupning: Europeiska försvarssamarbetet växer i snabb takt (Officerstidningen, juni 2020, s. 34–40)

EU-länderna ökar sitt samarbete på försvarsområdet i snabb takt. Men de svenska partierna är splittrade i sin syn på utvecklingen. Vart är Sverige på väg – och vad händer egentligen med den militära alliansfriheten?

Mötet: Per Råstedt (Officerstidningen, mars 2020, sida 36–40)

Nato höjer beredskapen mot Ryssland och intensifierar sina samarbeten. Sverige är ett av alliansens viktigaste partnerländer. Den svenska Natodelegationens militärrådgivare Per Råstedt omvandlar politik till praktik på plats i Bryssel.

Forskning om chefer som gör skada (Försvarshögskolan, oktober 2019)

Chefers destruktiva ledarbeteenden sätter betydligt djupare spår hos människor än vad ett gott ledarskap gör. Ändå har ledarskapsforskningen länge fokuserat på det positiva. Men nu ser Maria Fors Brandebo vid Försvarshögskolans ledarskapscentrum ett paradigmskifte.

Tema arbetsgrupper: Hur många är för många? (Chefstidningen, april 2019)

Stora arbetsgrupper sliter på både chefer och andra. Allt fler vill nu se ett maxtak för antalet medarbetare per chef.

Chefsavtal – lyx eller landningsbana? (Chefstidningen, oktober 2018)

Anställningsavtalen för chefer i vd-position sticker lätt folk i ögonen. Men paragraferna är tänkta att kompensera ett uteblivet skydd enligt Las.