Publicerade texter

Ett urval artiklar och reportage:

Chefsavtal – lyx eller landningsbana? (Chefstidningen, oktober 2018)

Anställningsavtalen för chefer i vd-position sticker lätt folk i ögonen. Men paragraferna är tänkta att kompensera ett uteblivet skydd enligt Las.

Vilse i plattformen – ny teknik, gamla utmaningar (Studietid, oktober 2018)

Athena är vishetens gudinna i grekisk mytologi. Ändå har införandet av universitetets nya lärplattform med samma namn kantats av idel frågetecken.

Snabbspår för äldre avlastar akuten (Läkartidningen, augusti 2018)

Många akutmottagningar i Stockholm lider av överbeläggningar och långa väntetider. Men inte Norrtälje sjukhus. En bidragande orsak är snabbspåret för äldre patienter över 80 år.

Chefstidningen granskar: Så ofta byter kommuncheferna jobb (Chefstidningen, juni 2018)

Sex av tio kommuner har bytt högsta chef minst en gång sedan valet 2014. Och närmare var fjärde kommun har haft minst tre olika chefer i toppen under perioden, visar en undersökning som Chefstidningen har gjort.

Svenskt ledarskap utmanas utomlands (Arbetautomlands.se, april 2018)

Med sina platta organisationer, demokratiska beslutsvägar och involverande chefer sticker Sverige ut rejält jämfört med övriga världen. Det kan innebära stora kulturkrockar för den svenska chefen som kommer till ett nytt land.

Så hanterar du din besvärliga kollega (Om Försvarsförbundet, februari 2018)

Ständigt försenad till möten, halsstarrig kring detaljer eller eviga monologer i kontorslandskapet. Kollegorna kan störa oss på många olika sätt. Rätt verktyg ger möjlighet att minska din egen irritation och i bästa fall också arbetskompisens störande beteende.

Storlänen som delar landet (Chefstidningen, juni 2016)

Större regioner ska effektivisera demokratin och lösa välfärdens utmaningar. Men få är nöjda med de föreslagna gränsdragningarna.

Ditt CV väger lätt (Magasinet Naturvetare/Jusektidningen, juni 2013)

Sju av tio jobb tillsätts via kontakter. Bekanta har hjälpt varannan medlem i Naturvetarna och Jusek att få komma på anställningsintervju och överallt hörs uppmaningarna: Utnyttja ditt nätverk! Har svågerpolitiken blivit ideal?