Publicerade texter

Ett urval artiklar och reportage:

Forskning om chefer som gör skada (Försvarshögskolan, oktober 2019)

Chefers destruktiva ledarbeteenden sätter betydligt djupare spår hos människor än vad ett gott ledarskap gör. Ändå har ledarskapsforskningen länge fokuserat på det positiva. Men nu ser Maria Fors Brandebo vid Försvarshögskolans ledarskapscentrum ett paradigmskifte.

Kvinnor rustar sig för ledarskap (Polistidningen, oktober 2019)

Polisförbundet vill öka jämställdheten i styrelser och på ordförandeposter. Men än är det en bit kvar. När Sophia Willander gick ledarskapsprogrammet Irma blev det tydligt att hon inte var ensam om att uppleva härskartekniker i en idéburen organisation.

Viktigt med testamente vid utlandsflytt (Arbeta utomlands, augusti 2019)

Många utlandssvenskar skriver inget testamente, och räknar med att deras arv fördelas enligt svensk lag om de skulle gå bort. Men med den nya europeiska arvsförordningen är det inte alls säkert att det blir så.

Tema ledarskap: Axla ansvaret (Essens, juni 2019)

Att ta klivet och bli gruppledare eller chef kan vara ett sätt att utvecklas och få nya utmaningar. Samtidigt kräver ledarrollen betydligt mer än bara yrkeskompetens.

Tema arbetsgrupper: Hur många är för många? (Chefstidningen, april 2019)

Stora arbetsgrupper sliter på både chefer och andra. Allt fler vill nu se ett maxtak för antalet medarbetare per chef.

Chefsavtal – lyx eller landningsbana? (Chefstidningen, oktober 2018)

Anställningsavtalen för chefer i vd-position sticker lätt folk i ögonen. Men paragraferna är tänkta att kompensera ett uteblivet skydd enligt Las.

Vilse i plattformen – ny teknik, gamla utmaningar (Studietid, oktober 2018)

Athena är vishetens gudinna i grekisk mytologi. Ändå har införandet av universitetets nya lärplattform med samma namn kantats av idel frågetecken.

Snabbspår för äldre avlastar akuten (Läkartidningen, augusti 2018)

Många akutmottagningar i Stockholm lider av överbeläggningar och långa väntetider. Men inte Norrtälje sjukhus. En bidragande orsak är snabbspåret för äldre patienter över 80 år.

Chefstidningen granskar: Så ofta byter kommuncheferna jobb (Chefstidningen, juni 2018)

Sex av tio kommuner har bytt högsta chef minst en gång sedan valet 2014. Och närmare var fjärde kommun har haft minst tre olika chefer i toppen under perioden, visar en undersökning som Chefstidningen har gjort.

Svenskt ledarskap utmanas utomlands (Arbeta utomlands, april 2018)

Med sina platta organisationer, demokratiska beslutsvägar och involverande chefer sticker Sverige ut rejält jämfört med övriga världen. Det kan innebära stora kulturkrockar för den svenska chefen som kommer till ett nytt land.

Så hanterar du din besvärliga kollega (Om Försvarsförbundet, februari 2018)

Ständigt försenad till möten, halsstarrig kring detaljer eller eviga monologer i kontorslandskapet. Kollegorna kan störa oss på många olika sätt. Rätt verktyg ger möjlighet att minska din egen irritation och i bästa fall också arbetskompisens störande beteende.

Storlänen som delar landet (Chefstidningen, juni 2016)

Större regioner ska effektivisera demokratin och lösa välfärdens utmaningar. Men få är nöjda med de föreslagna gränsdragningarna.

Ditt CV väger lätt (Magasinet Naturvetare/Jusektidningen, juni 2013)

Sju av tio jobb tillsätts via kontakter. Bekanta har hjälpt varannan medlem i Naturvetarna och Jusek att få komma på anställningsintervju och överallt hörs uppmaningarna: Utnyttja ditt nätverk! Har svågerpolitiken blivit ideal?