Publicerade texter

Ett urval artiklar och reportage från de senaste åren:

Chefstidningen granskar: Så ofta byter kommuncheferna jobb (Chefstidningen, juni 2018)

Sex av tio kommuner har bytt högsta chef minst en gång sedan valet 2014. Och närmare var fjärde kommun har haft minst tre olika chefer i toppen under perioden, visar en undersökning som Chefstidningen har gjort.

Distansmöten lyfter kvinnliga chefer (Chefstidningen, maj 2018)

När vi till vardags bedömer människor utifrån ålder, kön eller status missgynnas kvinnliga ledare. Men när vi i stället jobbar på distans i virtuella team spelar ledarens kön plötsligt ingen roll.

Svenskt ledarskap utmanas utomlands (Arbetautomlands.se, april 2018)

Med sina platta organisationer, demokratiska beslutsvägar och involverande chefer sticker Sverige ut rejält jämfört med övriga världen. Det kan innebära stora kulturkrockar för den svenska chefen som kommer till ett nytt land.

Frågvisa sjuksköterskor blir mindre stressade (Arbetarskydd, februari 2018)

En av tre nyutexaminerade sjuksköterskor har allvarliga symptom på utbrändhet under sina första år i yrket. Men med tidiga och enkla insatser kan sjuksköterskornas stress minskas och inlärningen förbättras, visar ett nyligen avslutat forskningsprojekt vid Karolinska institutet.

Så hanterar du din besvärliga kollega (Om Försvarsförbundet, februari 2018)

Ständigt försenad till möten, halsstarrig kring detaljer eller eviga monologer i kontorslandskapet. Kollegorna kan störa oss på många olika sätt. Rätt verktyg ger möjlighet att minska din egen irritation och i bästa fall också arbetskompisens störande beteende.

Nätverk hjälpte Jenny tillbaka in i Sverige (Arbetautomlands.se, september 2017)

Lusten att utforska lockade Jenny Wieslander Chandler ut i världen. Efter att ha jobbat i fem olika länder under 15 år återvände hon till Sverige och Helsingborg. Då kom kallduschen.

För 50 år sedan blev hon du med chefen (Publikt, juni 2017)

Märta Nordenfelt kom till Medicinalstyrelsen på sextiotalet. Hon var »fröken Nordenfelt« och chefen »avdelningschef Lindgren«. Så blev Bror Rexed generaldirektör – och du-reformen var ett faktum.

Storlänen som delar landet (Chefstidningen, juni 2016)

Större regioner ska effektivisera demokratin och lösa välfärdens utmaningar. Men få är nöjda med de föreslagna gränsdragningarna.

Ditt CV väger lätt (Magasinet Naturvetare/Jusektidningen, juni 2013)

Sju av tio jobb tillsätts via kontakter. Bekanta har hjälpt varannan medlem i Naturvetarna och Jusek att få komma på anställningsintervju och överallt hörs uppmaningarna: Utnyttja ditt nätverk! Har svågerpolitiken blivit ideal?