Publicerade texter

Några artiklar och reportage från de senaste åren:

Erfarenhet styr när polis använder vapen (Polistidningen, september 2020)

I kritiska situationer fattar människor sällan medvetna beslut, utan agerar på reflex utifrån tidigare upplevelser. I en ny bok undersöker polisinspektören och instruktören Adrian Wigsten vikten av praktisk erfarenhet för att kunna fatta beslut om vapenanvändning under press.

Med hjärtat i Botkyrka (Allmännyttan, september 2020)

Alvaro Fuentes kom till Sverige på sjuttiotalet och växte upp i Botkyrka utanför Stockholm. Sedan dess har han ägnat sitt liv åt att skapa en ljusare framtid för ortens unga. Från och med i år gör han det i en ny roll, som bosocial strateg på Botkyrkabyggen.

Fördjupning: EU:s försvarssamarbete (Officerstidningen, juni 2020)

EU-länderna ökar sitt samarbete på försvarsområdet i snabb takt. Men de svenska partierna är splittrade i sin syn på utvecklingen. Vart är Sverige på väg – och vad händer egentligen med den militära alliansfriheten? Samarbete med frilanskollegan Bengt Rolfer.

Mötet: Per Råstedt (Officerstidningen, mars 2020)

Nato höjer beredskapen mot Ryssland och intensifierar sina samarbeten. Sverige är ett av alliansens viktigaste partnerländer. Den svenska Natodelegationens militärrådgivare Per Råstedt omvandlar politik till praktik på plats i Bryssel.

MP och SD vill villkora EU:s bistånd till Afrika (Omvärlden, mars 2020)

Spridningen av covid-19 försenar EU-kommissionens partnerskapssamtal med Afrikanska unionen, men svenska EU-parlamentariker visar stort stöd för EU:s nya Afrikastrategi. Samarbete med frilanskollegan Bengt Rolfer.

Därför slutar yngre poliser (Polistidningen, februari 2020)

Låg känsla av samhörighet med organisationen är en viktig faktor bakom att yngre poliser säger upp sig, visar en ny studie. Men jämfört med andra länder är det få poliser som slutar i Sverige.

Rusta för mediemöten (Chefen i fokus, februari 2020)

Medieklimatet förändras snabbt. Tempot är högt och ofta ställs enskilda personer till svars. Det kan skapa ovilja hos chefer att fatta kontroversiella beslut, visar en ny avhandling. Att ha en gemensam strategi gör stor skillnad.

Forskning om chefer som gör skada (Försvarshögskolan, oktober 2019)

Chefers destruktiva ledarbeteenden sätter betydligt djupare spår hos människor än vad ett gott ledarskap gör. Ändå har ledarskapsforskningen länge fokuserat på det positiva. Men nu ser Maria Fors Brandebo vid Försvarshögskolans ledarskapscentrum ett paradigmskifte.

Tema arbetsgrupper: Hur många är för många? (Chefstidningen, april 2019)

Stora arbetsgrupper sliter på både chefer och andra. Allt fler vill nu se ett maxtak för antalet medarbetare per chef.

Chefsavtal – lyx eller landningsbana? (Chefstidningen, oktober 2018)

Anställningsavtalen för chefer i vd-position sticker lätt folk i ögonen. Men paragraferna är tänkta att kompensera ett uteblivet skydd enligt Las.

Svenskt ledarskap utmanas utomlands (Arbeta utomlands, april 2018)

Med sina platta organisationer, demokratiska beslutsvägar och involverande chefer sticker Sverige ut rejält jämfört med övriga världen. Det kan innebära stora kulturkrockar för den svenska chefen som kommer till ett nytt land.

Så hanterar du din besvärliga kollega (Om Försvarsförbundet, februari 2018)

Ständigt försenad till möten, halsstarrig kring detaljer eller eviga monologer i kontorslandskapet. Kollegorna kan störa oss på många olika sätt. Rätt verktyg ger möjlighet att minska din egen irritation och i bästa fall också arbetskompisens störande beteende.

Ditt CV väger lätt (Magasinet Naturvetare/Jusektidningen, juni 2013)

Sju av tio jobb tillsätts via kontakter. Bekanta har hjälpt varannan medlem i Naturvetarna och Jusek att få komma på anställningsintervju och överallt hörs uppmaningarna: Utnyttja ditt nätverk! Har svågerpolitiken blivit ideal?