Publicerade texter

Några artiklar och reportage från de senaste åren:

”Som en fånge i min kropp” (Vårdfokus, januari 2021)

Allt fler bedöms lida av långtidssjukdom efter att ha smittats med covid-19, även personer som inte behövt sjukhusvård. En av dem är sjuksköterskan och ortoptisten Åsa André i Skövde. Hon gick från ett aktivt liv med heltidsjobb och träning till att knappt orka jobba halvtid.

Poliser protesterar genom ironi (Polistidningen, oktober 2020)

Många poliser upplever det som riskabelt att öppet framföra synpunkter om ledning och organisation. Ironisk humor erbjuder ett sätt att ändå kunna lufta problemen med kollegorna, visar en studie av polisforskaren Malin Wieslander.

Fem steg till framgång (Chefen i fokus, september 2020, sida 26–27)

Motiverade medarbetare, ordning på ekonomin och nöjda klienter. Vissa verksamheter lyckas på alla områden samtidigt. Kvalitetsforskaren Henrik Eriksson har undersökt hur du som chef kan nå dit med din organisation.

Med hjärtat i Botkyrka (Allmännyttan, september 2020)

Alvaro Fuentes kom till Sverige på sjuttiotalet och växte upp i Botkyrka utanför Stockholm. Sedan dess har han ägnat sitt liv åt att skapa en ljusare framtid för ortens unga. Från och med i år gör han det i en ny roll, som bosocial strateg på Botkyrkabyggen.

Mötet: Per Råstedt (Officerstidningen, mars 2020, sida 36–40)

Nato höjer beredskapen mot Ryssland och intensifierar sina samarbeten. Sverige är ett av alliansens viktigaste partnerländer. Den svenska Natodelegationens militärrådgivare Per Råstedt omvandlar politik till praktik på plats i Bryssel.

Rusta för mediemöten (Chefen i fokus, februari 2020)

Medieklimatet förändras snabbt. Tempot är högt och ofta ställs enskilda personer till svars. Det kan skapa ovilja hos chefer att fatta kontroversiella beslut, visar en ny avhandling. Att ha en gemensam strategi gör stor skillnad.

Forskning om chefer som gör skada (Försvarshögskolan, oktober 2019)

Chefers destruktiva ledarbeteenden sätter betydligt djupare spår hos människor än vad ett gott ledarskap gör. Ändå har ledarskapsforskningen länge fokuserat på det positiva. Men nu ser Maria Fors Brandebo vid Försvarshögskolans ledarskapscentrum ett paradigmskifte.

Tema arbetsgrupper: Hur många är för många? (Chefstidningen, april 2019)

Stora arbetsgrupper sliter på både chefer och andra. Allt fler vill nu se ett maxtak för antalet medarbetare per chef.

Chefsavtal – lyx eller landningsbana? (Chefstidningen, oktober 2018)

Anställningsavtalen för chefer i vd-position sticker lätt folk i ögonen. Men paragraferna är tänkta att kompensera ett uteblivet skydd enligt Las.

Så hanterar du din besvärliga kollega (Om Försvarsförbundet, februari 2018, sida 14–17)

Ständigt försenad till möten, halsstarrig kring detaljer eller eviga monologer i kontorslandskapet. Kollegorna kan störa oss på många olika sätt. Rätt verktyg ger möjlighet att minska din egen irritation och i bästa fall också arbetskompisens störande beteende.