Publicerade texter

Här har jag samlat ett urval av mina publicerade artiklar, reportage och porträtt.

Reportage: För 50 år sedan blev hon du med chefen (Publikt, juni 2017)

Märta Nordenfelt kom till Medicinalstyrelsen på sextiotalet. Hon var »fröken Nordenfelt« och chefen »avdelningschef Lindgren«. Så blev Bror Rexed generaldirektör – och
du-reformen var ett faktum.

Artikel: Skatteverkets anställda stäms av ekobrottslingar (Publikt, april 2017)

Handläggare på Skatteverket utsätts för rättsliga påtryckningar av personer med
kopplingar till grov ekonomisk brottslighet. »Det här förekommer allt oftare i takt med att vi satsar mot den organiserade brottsligheten«, säger Anders Tell, ordförande för ST inom Skatteverket.

Artikel: Skogsstyrelsens gd: ”Jag är överrumplad” (Publikt, mars 2017)

Skogsstyrelsen pausar inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Beskedet har mött starka reaktioner från naturorganisationer – och nu även ST.  ”Vi är kritiska till bristen på samverkan”, säger Royne Andersson, ordförande för ST inom Skogsstyrelsen.

Artikel: Tema distans: Lagom avstånd? (Akademikern, december 2016)

Akademiker vill inte vara låsta till kontoret. Men många är rädda för att deras prestationer inte syns när de inte är på plats.

Artikel: Smart system utmanar HR (Chefstidningen, september 2016)

Genom att samla personalfrågor på en digital plattform får cheferna bättre koll på de
anställda. Det ska öka chansen att locka och behålla skickliga medarbetare. Kritikerna
varnar för risker med utvecklingen.

Reportage: Storlänen som delar landet (Chefstidningen, juni 2016)

Större regioner ska effektivisera demokratin och lösa välfärdens utmaningar. Men få är nöjda med de föreslagna gränsdragningarna.

Reportage: Livet efter utlandsinsatserna – så mår veteranerna (Om Försvarsförbundet, juni 2016)

Fokus på uppdraget och mycket vardag. Så beskriver Annelie Forshage och Bengt Flodin sin tid i utlandstjänst, som påverkat dem båda på olika sätt.

Portrtätt: Lång väg till jobb i Sverige (Akademikernas a-kassa informerar, april 2016)

Emily Joof är högutbildad och flerspråkig med en gedigen meritlista. Hon erbjuds jobb över hela världen. Ändå tog det fyra år i Sverige innan hon blev kallad på intervju.

Reportage: Förändring är ingen bagatell (Chefstidningen, april 2016)

Tidspressat, oroligt, spännande. Malmö stad skulle skapa en ny jätteförvaltning på bara en månad – och antalet anställda tredubblas.

Artikel: Vägen till Arbetsdomstolen (Om Försvarsförbundet, november 2015)

Varje år hamnar omkring 400 tvister mellan arbetstagare och arbetsgivare i
Arbetsdomstolen. Men det är bara toppen av ett isberg – det pågår långt fler konflikter som parterna lyckas lösa själva.

Tema: Klassresenärer – att leva i två världar (Jusektidningen Karriär, juni 2015)

Den sociala snedrekryteringen till högskolan har inte minskat på tio år. Valet att bli
akademiker går i arv. Klassresenärerna är undantagen.

Artikel: Våga maska och bli bättre på jobbet (Jusektidningen Karriär, juni 2015)

Arbetslivet blir allt stressigare. Ändå lägger vi i snitt två timmar av arbetsdagen på annat än arbete. Och kanske är det precis vad vi behöver.

Reportage: Ständig jobbjour har blivit normalt (Jusektidningen, februari 2015)

Ny teknik gör det möjligt att arbeta var och när som helst. Men när arbetsdagen aldrig får ett tydligt slut riskerar vi att skada både hälsa och relationer.

Intervju: ”Vi måste prata om korruptionen i Sverige” (Jusektidningen, september 2014)

Intresset för att förebygga korruption är lågt bland riksdagspartierna, visar en färsk enkät. Men alla vet väl att svenskar inte sysslar med mutor? Antikorruptionsaktivisten Louise Brown är av en annan åsikt.

Reportage: Lars-Åke fick hjälp upp ur träsket (Jusektidningen, maj 2014)

I snitt är var tionde person på en arbetsplats i Sverige beroende av alkohol. Information
biter inte och många arbetsgivare nöjer sig med en snygg policy som ingen läser.

Porträtt: ”Låt aldrig djävulen hitta dig sysslolös” (Jusektidningen, februari 2014)

Han lade grunden för svensk stressforskning och har varnat för hälsofarorna med ett
jäktigt arbetsliv i över sextio år. Trots det ökar stressdiagnoserna.
Lennart Levi är frustrerad.

Reportage: Ditt CV väger lätt (Magasinet Naturvetare och Jusektidningen, juni 2013)

Sju av tio jobb tillsätts via kontakter. Bekanta har hjälpt varannan medlem i Naturvetarna och Jusek att få komma på anställningsintervju och överallt hörs uppmaningarna: Utnyttja ditt nätverk! Har svågerpolitiken blivit ideal?

Reportaget skrevs som ett samarbete mellan Jusektidningen och magasinet Naturvetare.

Porträtt: Introvert frihetskämpe (Jusektidningen, november 2012)

Sveriges debattgladaste liberal Johan Norberg producerar texter på löpande band och
delar guldmedalj med Margaret Thatcher. Men fritiden tillbringar han helst ensam med en bok.

Reportage: Ovälkomna hemvändare (Jusektidningen, oktober 2012)

Att jobba utomlands några år är både nyttigt och meriterande. Det anser alla – utom de svenska arbetsgivare som återvändarna söker jobb hos.

Reportage: Guldklockan – ett minne blott? (Jusektidningen, april 2012)

Sakta men säkert närmar vi oss en höjd pensionsålder. Men det gäller att vara trogen samma arbetsplats för att kunna jobba kvar längre än till 65 – Sveriges arbetsgivare är bland de sämsta i världen på att behålla och rekrytera arbetskraft över 50 år.